صفحه اصلی | محصولات جدید
Mobile phone blocker (Jammer)
مسدود کننده تلفن همراه(مختل کننده امواج موبایل)متناسب به نوع کاربرد در انواع مختلف عرضه می گردد.
مختل کننده امواج تلفن همراه
جمر تلفن همراه دستگاهی است که با ارتعاش سیگنال رادیویی ضعیفی باعث قطع ارتباط بین تلفن همراه و فرستنده
امواج تلفن همراه می شود.این نوع از امواج , هیچ گونه اختللالی در سایر تجهیزات الکترونیکی ایجاد نمی کند.به محض روشن شدن دستگاه ,آنتن دهی کلیه تلفن های همراه در محدوده تحت پوشش دستگاه  به صفر رسیده و
صفحه نمایش موبایل پیغام شبکه در دسترس نیست را نمایش می دهد. به مجرد خاموش شدن دستگاه مجددا آنتن دهی
تلفن همراه به حالت قبل برگشته ,و ارتباط بین موبایل و فرستنده امواج تلفن همراه دوباره برقرار می شود.
 
مسدود کننده امواج تلفن همراه مدل قابل حمل (MB03-Mobile Blocker 03 )
این نوع از مسدود کننده یکی از پرفروشترین محصولات می باشد. سایز جمر طوری است که می تواند به راحتی
داخل جیب قرار گیرد..
به محض روشن شدن دستگاه آنتن دهی کلیه موبایل ها به شعاع 10 متر از دستگاه درعرض کمتر از 30 ثانیه  قطع
می شود.هر چه که فاصله شما از دکل مخابراتی بیشتر باشد کارایی دستگاه بیشتر می شود.
   
ساختار جمر فوق مطابق با استاندارد های جهانی می باشد و در کوچکترین سایز طراحی شده است.
مسدود کردن تمام فرکانسهای مرتبط با امواج موبایل از جمله باند های فرکانسی :
GSM 900MHz, GSM 1800MHz, GSM 850MHz (CDMA 800MHz) and also 3G networks (UMTS / W-CDMA)
از فاصله 0 تا 10 متر از دیگر ویژه گیهای این دستگاه می باشد.
» اطلاعات بیشتر در مورد محصول | دانلود مشخصات بیشتر...

مسدود کننده امواج تلفن همراه مدل (MB05-Mobile Blocker 05)
این نوع از مسدود کننده تلفن همراه یکی از انواع پرفروش ترین محصولات می باشد.که برای بلاک کردن امواج تلفن
همراه در باندهایGSM, CDMA, PHS OR 3G DCSبه کار برده می شود.
جمر طوری طراحی شده که می توان هم به صورت ایستاده  وهم به صورت نصب روی دیوار در محل استفاده شود.
   
به محض روشن شدن دستگاه آنتن دهی کلیه موبایل ها به شعاع حداقل 40  متر از دستگاه درعرض کمتر از 15 ثانیه  قطع می شود.هر چه که فاصله شما از دکل مخابراتی بیشتر باشد کارایی دستگاه بیشتر می شود.
مسدود کردن تمام فرکانسهای مرتبط با امواج موبایل از جمله باند های فرکانسی :
GSM 900MHz, GSM 1800MHz, GSM 850MHz (CDMA 800MHz) and also 3G networks (UMTS / W-CDMA)
از فاصله 2 تا 40 متر از دیگر مشخصات  این دستگاه می باشد.
» اطلاعات بیشتر در مورد محصول | دانلود مشخصات بیشتر ...

مسدود کننده امواج تلفن همراه مدل (MB04-Mobile Blocker 04)
این نوع از مسدود کننده تلفن همراه یکی از انواع جمر های پر مصرف و ایده آل برای بلاک کردن امواج تلفن
همراه در باندهای GSM, CDMA, PHS OR 3G, DCS می باشد.
 تفاوت این محصول با MB02فقط در نوع آنتنها می باشد به طوری که این نوع از آنتنها دارای قدرت بیشتری بوده جمر ودارای قابلیت چرخش در جهات مختلف می باشند.
   
به محض روشن شدن دستگاه آنتن دهی کلیه موبایل ها به شعاع حداقل 60  متر از دستگاه درعرض کمتر از 15 ثانیه  قطع می شود.هر چه که فاصله شما از دکل مخابراتی بیشتر باشد کارایی دستگاه بیشتر می شود.
مسدود کردن تمام فرکانسهای مرتبط با امواج موبایل از جمله باند های فرکانسی :
GSM 900MHz, GSM 1800MHz, GSM 850MHz (CDMA 800MHz) and also 3G networks (UMTS / W-CDMA)
از فاصله 2 تا 60 متر از دیگر مشخصات  این دستگاه می باشد.
» اطلاعات بیشتر در مورد محصول | دانلود مشخصات بیشتر...

  مسدود کننده امواج تلفن همراه مدل (MB02 - DUAL POWER JAMMER )
   
2008423632170  این نوع از مسدود کننده تلفن همراه یکی از انواع پرفروش ترین محصولات می باشد. که برای بلاک کردن امواج تلفن همراه در باندهای GSM, DCS  به کار برده می شود.
...
به شعاع حداقل 60  متر از دستگاه.مسدود کردن فرکانسهای مرتبط با امواج موبایل از جمله باند های فرکانسی :
GSM 900MHz, GSM 1800MHz از فاصله 2 تا 60 متر از دیگر مشخصات  این دستگاه می باشد.
» اطلاعات بیشتر در مورد محصول | دانلود مشخصات بیشتر...

  مسدود کننده امواج تلفن همراه مدل (MB06-Mobile Blocker 06)
این نوع از مسدود کننده تلفن همراه ,یکی از انواع مسدود کننده های پر قدرت موبایل می باشد.که برای بلاک کردن امواج تلفن همراه در باندهای. GSM, CDMA, PHS OR 3G, DCS به کار برده می شود
با توجه به اینکه خروجی دستگاه 10 وات می باشد لذا محفظه ای بزرگ از جنس آلومینیوم جهت خنک نگه داشتن دستگاه, برای آن در نظر گرفته شده است.
   
به محض روشن شدن دستگاه آنتن دهی کلیه موبایل ها به شعاع حداقل 80  متر از دستگاه درعرض کمتر از 15 ثانیه  قطع می شود.هر چه که فاصله شما از دکل مخابراتی بیشتر باشد کارایی دستگاه بیشتر می شود..
مسدود کردن تمام فرکانسهای مرتبط با امواج موبایل از جمله باند های فرکانسی :
GSM 900MHz, GSM 1800MHz, GSM 850MHz (CDMA 800MHz) and also 3G networks (UMTS / W-CDMA)
از فاصله 2 تا 80 متر از دیگر مشخصات  این دستگاه می باشد.
» اطلاعات بیشتر در مورد محصول | دانلود مشخصات بیشتر...

  مسدود کننده امواج تلفن همراه مدل (MB01-Mobile Blocker 01)
مسدود کننده MB01یکی از انواع مسدود کننده های تلفن همراه می باشد که با ویژه گیهای مختلف ارائه می گردد.  تلفن همراه به محض روشن شدن دستگاه آنتن دهی کلیه موبایل ها به شعاع حداقل 60  متر از دستگاه درعرض کمتر
از 15 ثانیه  قطع می شود.هر چه که فاصله شما از دکل مخابراتی بیشتر باشد کارایی دستگاه بیشتر می شود..
   
مسدود کردن تمام فرکانسهای مرتبط با امواج موبایل از جمله باند های فرکانسی :
GSM 900MHz, GSM 1800MHz, GSM 850MHz (CDMA 800MHz) and also 3G networks (UMTS / W-CDMA)
از فاصله 2 تا 60 متر از دیگر مشخصات  این دستگاه می باشد.
» اطلاعات بیشتر در مورد محصول | دانلود مشخصات بیشتر...

  مسدود کننده امواج تلفن همراه مدل (MB07-Mobile Blocker 07)
MB07یکی از جدیدترین مسدود کننده های پر توان امواج تلفن همراه می باشد.از ویژه گیهای مهم MB07 طراحی در سایز کوچک (قابل حمل)و توان بالای دستگاه در مسدود کردن امواج تلفن همراه می باشد.توان خروجی هر باند17db  ,در حدود 3 برابر توان مسدود کننده قابل حمل مدل MB03 می باشد.طراحی این دستگاه به گونه ای است که کلیه سیگنالهای موجود و مورد استفاده تلفن همراه درسرتاسر دنیا بجز 4G را بلاک می کند .
   
توان بالا جهت مسدود کردن امواج تلفن همراه ,هر باند 17db مسدود کردن کلیه فرکانسهای مربوط به تلفن همراه در سراسر دنیا دارا بودن توان بالا جهت مسدود کردن حداقل تا شعاع 15 متر
» اطلاعات بیشتر در مورد محصول

  مسدود کننده امواج تلفن همراه مدل (MB08-Mobile Blocker 08)
این محصول یکی از پر قدرت ترین مسدود کننده های امواج تلفن همراه می باشد که برای بلاک کردن امواج تلفن
همراه در باندهایGSM, DCS,3G,4G,LTE,BlueTooth به کار برده می شود. با توجه به اینکه خروجی دستگاه 16 وات می باشد لذا
محفظه ای بزرگ از جنس آلومینیوم جهت خنک نگه داشتن دستگاه برای آن در نظر گرفته شده است.

به محض روشن شدن دستگاه آنتن دهی کلیه موبایل ها به شعاع حدود 60 متر از دستگاه درعرض کمتر از 15 ثانیه  قطع می شود.هر چه که فاصله شما از دکل مخابراتی بیشتر باشد کارایی دستگاه بیشتر می شود.
مسدود کردن فرکانسهای مرتبط با امواج موبایل از جمله باند های فرکانسی :
GSM 900MHz, DCS 1800MHz,DCS 1800MHZ,4G 2600MHZ,WIFI 2400MHZ,3G 2100MHZ
حدود 60 متر شعاع از دیگر مشخصات  این دستگاه می باشد.
» اطلاعات بیشتر در مورد محصول

 مسدود کننده امواج تلفن همراه و بلوتوث و جی پی اس 6 آنتنه قابل حمل مدل MB10-Mobile Blocker 10
مسدود کننده فوق یکی از انواع مسدود کننده های قابل حمل می باشد که می تواند همزمان همه امواج تلفن همراه و بلوتوث و جی پی اس را مختل نماید.
به محض روشن شدن دستگاه آنتن دهی کلیه موبایل ها به شعاع 10 تا 20 متر از دستگاه درعرض کمتر از 30 ثانیه  قطع
می شود.هر چه که فاصله شما از دکل مخابراتی بیشتر باشد کارایی دستگاه بیشتر می شود.

از ویژه گیهای بارز این دستگاه می توان به ویژه گی مسدود کردن امواج 4G و LTE اشاره کرد.
استفاده از باطری پرقدرت  که به راحتی قابل شارژ کردن و عوض کردن می باشد.
دستگاه دارای فن خنک کننده می باشد که به آن این امکان را می دهد که در طول استفاده دستگاه گرم نشود.مدت زمان استفاده از آن پس از شارژ کامل حدود 3 تا 4 ساعت می باشد.
اطلاعات بیشتر در مورد محصول

چند نمونه مقاله در مورد مسدودکننده های تلفن همراه:
 • آیا جمر تلفن همراه در ایران کارآیی دارد,و میتواند انواع شبکه های تلفن همراه را در ایران بلاک کند؟
 • آیاجمر تلفن همراه برای باندهای 3جی ,جی پی اس,وسی دی ام ای کاربرد دارد؟
 • چرا ما از جمر تلفن همراه استفاده می کنیم؟
 • مسدود کننده های تلفن همراه چه کاربردهایی دارند؟
 • استفاده از مسدود کننده های تلفن همراه برای انسان ضرری ندارد.
 • مسدود کننده های تلفن همراه هیچگونه تداخلی در سایرتجهیزات الکترونیکی ایجاد نمی کنند.
 • انواع و اقسام آنتن های مورد استفاده در تجهیزات مسدود کننده تلفن همراه
 • جمر مدل جیبی(ویژه گیها,امکانات,قابلیت ها....)
 • گرم شدن دستگاه بعد از مدتی استفاده تاثیری در کارآیی دستگاه ندارد.
 • جمر,باند فرکانسی جی اس ام را, بهتر از سی دی ام ای ,مسدود می کند.
 • کارآیی دستگاه در محیط های بسته و باز متفاوت می باشد.
 • آیا جمر تلفن همراه بربلوتوث تاثیرمی گذارد.؟
 • با خریدن یک دستگاه جمر موبایل از دست کسانی که با صدای بلند با تلفن همراه
 • صحبت میکنند,راحت می شوید.
 • جمر تلفن همراه در حال حاضر پر فروش ترین محصولات می باشد.
 • مسدود کننده تلفن همراه از حریم شما محافظت می کند.
گالری محصولات  
مسدود کننده های امواج تلفن همراه
مسدود کننده تلفن همراه MB01
مسدود کننده تلفن همراه با ریموت - MB02
مسدود کننده قابل حمل - MB03
جمر تلفن همراه با ریموت - MB04
مسدود کننده تلفن همراه با ریموت - MB05
مسدودکننده پرقدرت تلفن همراه - MB06
جمر قابل حمل با توان بالا - MB07
جمر پرقدرت امواج تلفن همراه - MB08
مسدود کننده پر قدرت تلفن همراه - MB09
مسدود کننده کم توان مدل جیبی - MB10
مسدود کننده های GPS
جمرجی پی اس برای داخل اتومبیل - GB01
جمر کم توان قابل حمل جی پی اس - GP02
جمرقابل حمل جی پی اس وموبایل - GB03
جمرپرقدرت موبایل و جی پی اس - GB04
مسدود کننده های بلوتوث و وایرلث
جمرقابل حمل بلوتوث ووایرلث - BWJ01
جمرتلفن همراه وبلوتوث ووایرلث - BWJ02
جمر پر قدرت موبایل و بلوتوث - BWJ03
جمرپرقدرت قابل حمل موبایل وبلوتوث - BWJ04
مسدود کننده ریموت دار بلوتوث و وایرلث - BWJ05
مسدود کننده بلوتوث و وایرلث مدل مینی - BWJ06
مسدود کننده دوربینهای فیلمبرداری وایرلس
تقویت کننده تلفن همراه
فرکانس یاب و آشکار ساز
نورنما ,رنگ نمای لیزری
مبدل تلفن همراه به ثابت
تجهیزات جدید الکترونیکی
 
اخبار  
کوچکترین هندسفری گوشی پنهان
تنوع مسدود کننده های تلفن همراه
مسدودکننده تلفن همراه مدل جیبی
کیف مسدود کننده تلفن همراه
USB-GPRS-WIRELESS-MODEM
تقویت کننده تلفن همراه داخل اتومبیل
تقویت کننده پرقدرت تلفن همراه - Out Door Repeater
 
پشتیبانی  
گالری تصاویر
چگونه یک جمر مناسب انتخاب کنیم
چگونه یک تقویت کننده تلفن همراه مناسب انتخاب کنیم
مقایسه انواع جمرها
مسدودکننده جی پی اس چیست
مسدودکننده تلفن همراه چه کاربردهایی دارد
مسدودکننده بلوتوث چیست
جدول مقایسه ای فرکانسها,در سرتاسر جهان
 
همگام با پیشگامان صنعت ارتباطات نوین  
سوالات متداول
چرا پیشگامان صنعت ارتباطات نوین را انتخاب کرده اید؟
چگونه می توان سفارش خرید داد؟
مدت زمان از لحظه درخواست سفارش تا آماده شدن کالاچقدر می باشد؟
ارسال محصولات به تمام نقاط دنیا
پیگیری محصولات ارسالی در هر لحظه
گارانتی و خدمات پس از فروش
 
پر فروش ترین ها  
MB03-MOBILE PHONE BLOCKER
مسدود کننده امواج تلفن همراه
BWJ03-MOBILE PHONE BLOCKER
مسدود کننده موبایل و بلوتوث
GPRS 01-GPRS WIRELESS MODEM
اتصال به اینترنت با سیم کارت موبایل

Home | News | Site Map | Hot Selling | Porducts | Support | Corpration | Contact | Link | Privacy | FAQ

Cell Phone Jammer | GPS Tracker Jammer | Wifi Blocker | Bug Detector

GSM/GPRS modem | New Electronics Wireless Spy Camera | FX | Mobile Phone Repeater

© 2007-2008 PSEN Ltd | GPS Jammer & Cell Phone Jammer

شرکت گسترش تجارت الکترونیک هایبرد